รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์ดา คำเอี่ยม (เมจิ (เม๊าะ))
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 26
อีเมล์ : meiji_jansuda@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โกลบอล-ไทยซอล
ตำแหน่ง : QA/QC
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 มี.ค. 2560,23:46 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.106.66


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล