รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.สมบัติ ดาดวง (บัติ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 5
อีเมล์ : sombat3153@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองร้อยตชด.315 อ.ชาติตระการ
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 111 หมู่ 3 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 มี.ค. 2560,13:36 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.197.208


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล