รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวรสิทธิ์ โทจำปา (วอ)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 6
อีเมล์ : tochampa.w@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 มี.ค. 2561,12:55 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.18.186


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล