ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5

นักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา เป็นตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 (15 จังหวัดภาคเหนือ) ณ สนามกีฬากลาง จ. พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2561
1. นายอธิป                สีหะวงษ์                    วิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร, 4x100 เมตร, เมดเลย์
2. นายสรวิชญ์             เสนานุช                    วิ่ง 4x100 เมตร, เมดเลย์
3. นายจิณณวัตร          สีหะวงษ์                    วิ่ง 4x100 เมตร, เมดเลย์
4. นายยุทธศิลป์           ศรียศ                        วิ่ง 4x100 เมตร, เมดเลย์
5. นายจีรพัฒน์            มาปัด                         วิ่ง 4x100 เมตร, เมดเลย์
6. นายสุนัฐราช            บัวสุข                         วิ่ง 5000 เมตร
7. นายกฤษณะ            พุฒนาค                      วิ่งกระโดดไกล, วิ่งเขย่งก้าวกระโดด
8. น.ส.ธัญญารัตน์         บัวสุข                        วิ่ง 100 เมตร, วิ่งกระโดดไกล
9. ด.ญ.สุรีย์พร             พินทอง                       วิ่ง 200 เมตร
10. น.ส.สลิลทิพย์         สุขหงษ์ทอง               วิ่งเขย่งก้าวกระโดด
11. น.ส.ฐิติพร             ยอดแก้ว                      ทุ่มน้ำหนัก
12. น.ส.เบญญทิพย์       เสนานุช                    พุ่งแหลน

โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,15:56   อ่าน 137 ครั้ง