ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขต 6
นักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยา เป็นตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา เขต6 (9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2561
1. นายอธิป                สีหะวงษ์                    วิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร, 4x100 เมตร, เมดเลย์
2. นายสุนัฐราช            บัวสุข                      วิ่งวิบาก 2000 เมตร
3. นายกฤษณะ            พุฒนาค                    วิ่งกระโดดไกล, วิ่งเขย่งก้าวกระโดด
4. นายวันเฉลิม            มั่นนาค                     ทุ่มน้ำหนัก , พุ่งแหลน
5. ด.ญ.สุรีย์พร             พินทอง                     วิ่ง 200 เมตร
6. น.ส.ธัญญารัตน์         บัวสุข                      วิ่งกระโดดไกล
7. น.ส.สลิลทิพย์           สุขหงษ์ทอง             วิ่งเขย่งก้าวกระโดด
8. น.ส.นิศามณี            เอี่ยมอ่อน                  ทุ่มน้ำหนัก , พุ่งแหลน


โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,16:00   อ่าน 157 ครั้ง