ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนชาติตระการวิทยา จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561” ณ หอประชุมศรีสงคราม  ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและสร้างเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาในการกลับมาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาในโอกาสต่อไป (ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชาติตระการวิทยา) คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,16:48   อ่าน 518 ครั้ง