ภาพกิจกรรม
2566-03-03,04 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบดิจิทัล (O-NET Digital Testing) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดที่นี้
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,13:29   อ่าน 19 ครั้ง