ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร)
                 ด้วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา
1.1 วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
1.3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
1.4 วิชาเอกดนตรีศึกษา/ดนตรีไทย/ศิลปะ  1 อัตรา
1.5 วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
1.6 วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราละ 9,700 บาท/เดือน
2. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา
2.1 พนักงานขับรถ 1 อัตรา
     ค่าตอบแทน อัตราละ 9,000 บาท/เดือน
2.2 คนสวน 1 อัตรา
2.3 คนงานทั่วไป 1 อัตรา
2.4 แม่บ้าน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราละ 6,700 บาท/เดือน
ระยะเวลาการจ้าง   ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างของทางราชการ
***ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบุคคล โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 492 ครั้ง