ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือวกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
           ตามประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร) บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โรงเรียนชาติตระการวิทยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังไฟล์แนบต่อไปนี้ และขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเลำดับที่ 1 ในทุกตำแหน่ง ไปรายงานตัวที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา และทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 หากไม่ไปรายงานตัวและทำสัญญาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 330 ครั้ง