ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมส่งแรงเชียร์นักกรีฑาเยาวชนโรงเรียนชาติตระการวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนชาติตระการวิทยาได้ดำเนินการเก็บตัวนักกรีฑาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 เพื่อไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5  ณ จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่
1- 10 พฤศจิกายน 2562  
จึงขอกำลังใจให้กับนักเรียนที่อยู่ระหว่างการเก็บตัวก่อนไปแข่งขัน
โดยมีรายชื่อตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
1. ด.ช.อรรณพ เมฆอรุณ ม.2/5 ประเภท วิ่ง 100 เมตร
2. นายจิรพัฒน์ มาปัด ม.5/4 ประเภท วิ่ง 200 เมตร
3. นายวิทวัสชัย ฟองจางวาง ม.4/2 ประเภทวิ่งผลัดผสม , 4x 400 เมตร
4. นายชาตรี แซ่ลี ม.4/3 ประเภทวิ่งวิบาก 2,000 เมตร ,10,000 เมตร
5. นายอนันตชัย บัวลา ม.5/4 ประเภทพุ่งแหลน, ขว้างจักร
6. นายเจษฎา คงทอง ม.5/1 ประเภทวิ่งประโดดไกล, วิ่งเขย่งก้าวกระโดด
7. ด.ญ.ณัฐกุล เรืองอ่ำ ม.1/4 ประเภทวิ่ง 200เมตร, 4x100 เมตร, กระโดดไกล
8. ด.ญ.ศุลีพร หล่ออินทร์ ม.3/1 ประเภทวิ่ง100เมตร,4x100 เมตร, เขย่งก้าวกระโดด
9. น.ส.สุรีย์พร พินทอง ม.4/1 ประเภท วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร, 4x100 เมตร
10. ด.ญ.ขนิษฐา นามวิจิตร ม.3/1 ประเภท4x100 เมตร, กระโดดสูง 
11. น.ส.จรรยา พลชัยยา ม.4/4 ประเภททุ่มน้ำหนัก
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 371 ครั้ง